Tel: +98 26 33202922    SMS: 3000 560 600      Emergency call: +98 935 8652510

صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > نمایندگی دامنه های بین المللی > نحوه تنظیم آدرس اختصاصی جهت ورود کاربران


نحوه تنظیم آدرس اختصاصی جهت ورود کاربران


1) به پنل نمایندگی دامنه خود وارد شوید
2) از منو های بالای صفحه گزینه "Settings >> Label Settings" را انتخاب فرمایید.
3) از سربرگ (Tab) های موجود گزینه "URL's" را انتخاب فرمایید.
4) بر روی منوی "Actions" کلیک کنید و گزینه "Add label URL" را انتخاب فرمایید.
- Url: در این قسمت نام دامنه یا ساب دامنه ای که قصد دارید کاربران شما بوسیله آن به پنل دامنه خود وارد شوند را بنویسید.
- Is primary: این گزینه را انتخاب کنید تا آدرس وارد شده شما به عنوان آدرس اصلی پنل دامنه کاربرانتان مورد استفاده سیستم قرار بگیرد.
Resello Branded URL
6) برای نام دامنه یا ساب دامنه معرفی شده در قسمت Url، یک A Recordبه مقصد IP نمایش داده شده (5.157.86.116) ایجاد فرمایید. در صورتی که در این خصوص اطلاعی ندارید لازم است از شرکت میزبان وب سایت خود در این خصوص کمک بخواهید.
7) ساعاتی پس از ایجاد A Record، دامنه یا ساب دامنه تنظیم شده شما قابل دسترس خواهد شد.
8) جهت دسترسی به صفحه ورود کاربران، مطابق فرمت زیر اقدام فرمایید:
http://sub.domain.com/ca/login
مثلا در صورتی که در قسمت Url آدرس را login.upanel.ir وارد نموده باشیم، آدرس ورود کاربران بشرح زیر خواهد بود:
http://login.upanel.ir/ca/login
همچنین می توانید گزینه  "Dashboard >> Overview" را از منو های بالای صفحه انتخاب کنید تا به صفحه اصلی نمایندگی خود وارد شوید، سپس در سمت چپ صفحه و در زیر قسمت Customer login URL آدرس ورود کاربران شما درج شده است.
Resello Branded URL
نکات قابل توجه
نکته 1: نمایندگان شما (Sub-Resellers) می توانند از طریق آدرس نمایش داده شده در صفحه اصلی پنل نمایندگی "Dashboard >> Overview" و در قسمت Reseller login URL به پنل خود وارد شوند.
نکته 2: در حال حاضر امکان استفاده از آدرس اختصاصی برای ورود نمایندگان وجود ندارد. این امکان بزودی ارایه خواهد شد.

آیا این پاسخ مفید بود؟

چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده