Tel: +98 26 33202922    SMS: 3000 560 600      Emergency call: +98 935 8652510

صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > نمایندگی دامنه های بین المللی > پس از ثبت دامنه با خطای Pending Validation مواجه می شوم!


پس از ثبت دامنه با خطای Pending Validation مواجه می شوم!


برای رفع این مشکل بایستی به ایمیلی که Resello تحت عنوان Please confirm your contact details for yourdomain.com به ایمیل آدرس ذکر شده در اکانت ارسال نموده است مراجعه و لینک درون آن را باز و اطلاعات به شیوه ای که در ادامه ذکر می شود تایید فرمایید.


نحوه تایید ایمیل:
پس از مراجعه به لینک درون ایمیل موارد زیر را انتخاب نمایید:

- I declare the information above is true
- General
- Approve

سپس بر روی Submit کلیک فرمایید.

 

نکته: در صورتی که دامنه شما یکی از پسوند های .nu و .se و .es و .dk و .uk می باشد موارد IisNu و IisSe و Esnic و DkHostmaster و Nominet را علاوه بر 3 گزینه فوق انتخاب فرمایید.

 

نکات قابل توجه:
1- دقایقی پس از تایید اطلاعات دامنه فعال یا تغییرات مشاهده خواهند شد.

2- ممکن است ایمیل های مذکور به آدرس ایمیل شما ارسال نشده باشد در این صورت می توانید با ارسال درخواست به واحد ثبت دامنه به شرکت ( کیان آنلاین ) خواستار ارسال مجدد ایمیل شوید.

3- لینک های درون ایمیل ها از تاریخ انقضا برخوردار هستند بنابراین در صورتی که با تاخیر به آن لینک مراجعه نمودید و غیر فعال شده است می توانید با ارسال درخواست به واحد ثبت دامنه شرکت ( کیان آنلاین ) خواستار ارسال مجدد ایمیل شوید.
تاریخ انقضا با عنوان The link above will stay valid until در انتهای ایمیل ذکر شده است.

آیا این پاسخ مفید بود؟

چاپ این مقاله چاپ این مقاله

خوانده شده
آزاد سازی دامنه (بازدید: 1027)